NOROVÁNÍ

Co je to norování

je to starý způsob lovu zvířat. Dochází při něm k vykopávání lišek a jezevců z nor, především v období péče o mláďata a následně k odchytu či usmrcení. Nejčastějším modelem je zabití matky a odchyt mláďat, která poté slouží k výcviku loveckých psů. 
Otvor nory se zvětší tak, aby byl přístupný pro člověka a aby zvířata byla zahnána do kouta a neměla již kam uniknout, poté se do nory vpouští pes, který zadáví či vytáhne matku, bránící svá mláďata (často včetně nich). Pro obě strany je tato část velmi traumatická, dochází k vážným zraněním a vzácností není ani usmrcení psa. Po odstranění matky jsou často ještě slepá liščata vytažena ven a usmrcena, vzhledem k jejich malé velikosti se často místo střelné zbraně používá lopata či jiný nástroj. 
V případě odchytu vyrůstají tato divoká zvířata v kleci. Myslivci mají v současnosti vyjímku ze zákona, která je opravňuje k držení lišek pro výcvik psů bez zvláštního povolení.  

Lovecké zkoušky z norování


V České republice jsou v současnosti povoleny zkoušky z tzv. bezkontatkního norování, jež mají prověřit schopnosti psů v této disciplíně. Při těchto zkouškách jsou využívány lišky, držené pro tento účel v zajetí, což pro divoké zvíře představuje velký stres a utrpení. Před vypuštěním do umělé nory dochází k vydráždění psů odchycenou liškou přes plot, kdy je znehybněna a vystavena dorážení. Poté přichází samotné vpuštění do nory, kdy je liška od psa oddělována perforovanou překážkou, takže nemůže dojít k fyzickému kontaktu, liška je však stresována psem, který ji v noře pronásleduje. Těchto kol absolvuje jedna liška několik.
Zákaz zkoušek z kontaktního norování, tedy takových, kdy dochází k fyzickému kontaktu a zvířata spolu v umělé noře bojují, se obchází jejich vykonáváním na Slovensku, kde jsou povoleny. Ačkoliv není důvod, aby po prokázání daných schopností, vykonával pes zkoušku znovu, je téměř pravidlem, že jich má pes za sebou několik, protože je to myslivci považováno soutěž a otázku prestiže. 

Regulace lišek


Vzteklina u lišek se u nás neobjevila 13 let a Česká republika je mezinárodně uznána jako nákazy prostá, ostatní možné choroby nejsou vzhledem ke způsobu přenosu rizikové (tasemnice, svrab). Nejefektivnějším způsobem snižování stavu lišky je lov v době kaňkování - páření - před tím, než vyvedou mladé. Lišku je možno přilákat vábničkou napodobující zvuky její oblíbené kořisti (myš a zraněný zajíc). V Česku je ročně uloveno kolem 2 a půl tisíce jezevců a 70 tisíc lišek, z toho 10 tisíc za pomoci norování, nejedná se tedy o jediný ani hlavní zůsob lovu.

Důvody regulace lišek norováním


Před rozšířením střelných zbraní se jednalo vedle pastí o jednu z mála možností jak lišku či jezevce ulovit. V současnosti však pro takto krutý způsob neexistuje opodstatnění, zvířata jsou vystavována nadměrnému stresu a bojují na život a na smrt často v řádu hodin. Skutečnou příčinou negativního vnímání lišek je strach myslivců ze snížení množství atraktivní lovecké zvěře - bažanta a zajíce, ačkoliv je dospělá liška schopná ulovit mláďě, nebo zraněný kus, dospělé kusy běžně neloví. Dominantní složkou potravy lišek jsou u nás polní hlodavci, kterých jedinec zkonzumuje několik tisíc ročně a významně se tak podílí na ochraně úrody, mezi další složky patří především drobní obratlovci, bezobratlí, hmyz, mršiny a rostlinná strava (obdobně jako u jezevce). V obodbí vyvádění mláďat, kdy je potřeba potravy vyšší, může docházet i k predaci mláďat větších živočichů a také například uměle odchovaných mladých bažantů (vypouštěných ve stovkách tisíc kusů ročně), nenavyklých na život ve volné přírodě, hromadné pozůstatky (např. srnčat) nacházené v norách jsou však zpravidla mršiny - oběti mechanizovaných senosečí. 

Proč teď?


V říjnu se chystá předložení změny zákona o myslivosti do připomínkového řízení a v prosinci je naplánováno již jeho předložení vládě. Širokou podporu veřejnosti demonstruje petice za úplný zákaz norování, včetně zkoušek z norování a předpisů, které na něj navazují a kterou je možné podepsat na téměř 80 místech po celé zemi a jejíž elektronické verzi vyjádřilo podporu 10 000 lidí! Tento projekt je výsledkem široké spolupráce jednotlivců a organizací, ale především jasným vzkazem občanů České republiky: POŽADUJEME ZÁKAZ NOROVÁNÍ!

Jak mohu pomoci?


V současnosti potřebujeme pomoc se sbíráním podpisů. Vytiskni si podpisové archy a zajisti veřejné místo v tvém okolí, kde bude možné petici umístit (kavárnu, zdravou výživu, veterinární ordinaci..). Informuj nás o tom na této události a my zaneseme lokaci do mapy pro ostatní. Sbírej podpisy mezi svými přáteli a řekni jim o norování.